רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8K13.11

מסמך משפטי T-S 8K13.11
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • doc. 1, pp. 95–106