מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S AS 158.172

מסמך שלטוני T-S AS 158.172