מסמך משפטי: T-S 8J9.5

מסמך משפטי T-S 8J9.5

תיאור

Financial settlement between Shela b. Yoel Ibn al-Sofer and his divorced wife and the mother of his child, Ḥusn bt. Avraham ha-Kohen. Dating: Probably second half of the 13th century. The former wife will keep and nurse the boy in exchange of a daily payment of 1/2 nuqra from the moment the child was born. The arrangement is initially for one year with the prospect of further agreements. In case she wishes to retain the boy after that period, she has no further claim on him. The name "Yoel" is vocalized, as it was a rare name. On verso there are several entries recording monthly payments in Arabic script; one of them appears to mention the year 68[.] AH, which would be 1281–91 CE. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S 8J9.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]שראל נגיד עם [
 2. יהי שמו לעולם כיריח יכון עולם נפד אלקנ[ין
 3. מר ורב' שלה בר יואל אלמערוף באבן אלסופר אנהו
 4. מלתזם למטלקתה חסן ברת אברהם הכהן בנצף נקרה
 5. פי כל יום פרץ ולדה מן יום תאריכה ואנהא קבצת
 6. אגרת שהר מן גמלה פרץ ולדהא והאדה אלפרץ אלמעין
 7. למדת סנה כאמלה והי תמאם רצאעת אלטפל ובעד
 8. אלסנה מן האדה אלתאריך אן אראדת אן יכון ולדהא
 9. ענדהא לא יכון להא קבל ואלדה מטלקהא אבי אל[
 10. אלמדכור חק מן סאיר אלחקוק לא מן גהה אלטפל ולא
 11. מן גירה ואדן מטלקהא להא אנהוא מתי אכסר להא
 12. מן האדה אל[

תרגום

T-S 8J9.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J9.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.