מסמך משפטי: T-S AS 153.158

מסמך משפטי T-S AS 153.158

תיאור

Halakhic treatise (possibly a responsum) with citations from various sources. Verso is blank (CUDL)

T-S AS 153.158 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 153.158 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 153.158: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.