רשימה או טבלה: T-S 8J8.9

רשימה או טבלה T-S 8J8.9

תגים

תיאור

Inventory of the Sarcocolla (‘anzarut), a medicinal resin, in the possession of Abu al-Khayr Sedeqa, recording the numbers of ratls that have been taken out and how many remain. Signed by Yakin b. Ḥalfon and Nahum b. Hiba. EMS

T-S 8J8.9 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלדי אצבנא ענד אבו אלכיר צדקה מן גמלה אלענזרות
  2. ג ורדאת ענזרות וזנהא מאיה כמסה וסתין רטל
  3. ואיצא מזודין מאיה וכמסתעשר רטל זיתיה כרג מנהא
  4. ביד אלפראנסה ג וסבעין רטל ותבקא ז וארבעין רטל
  5. ונצף כרג מנהא מאיה סבעה וסבעין רטל נקי מן
  6. באבה עשרין וכמסין רטל מן // לא רטל // באבה יו
  7. יוכין ביר חלפון נט ר
  8. נחום בן הבה

תרגום

T-S 8J8.9 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J8.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.