מסמך משפטי: T-S AS 153.111

מסמך משפטי T-S AS 153.111

תיאור

Damaged fragment with an unidentified text in Hebrew, maybe a prayer or a letter, but hard to be sure. Contains phrases like רב טוב ורב חסד לקוראיך.