מסמך משפטי: T-S AS 152.391

מסמך משפטי T-S AS 152.391

תגים

תיאור

Long and narrow strip from a ketubah. No further details are preserved. AA