מסמך משפטי: T-S 8J8.20

מסמך משפטי T-S 8J8.20

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Legal document relating to the return of half of the dowry of a woman.

T-S 8J8.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אן גמיע אלנדוניא אלדי תכניס הגברת סת אל אל
  2. בת רבנו יהודה דודו שצ כלתא דא אן אנתקלת
  3. בעד מ טויל אלי חיי העול הבא בלא ולד לא דכר
  4. ולא אנתי יעוד נצף אלנדוניא שהוא כתוב
  5. בזה השטר לאבי הכלה או לירתוהי בתרוהי

תרגום

T-S 8J8.20 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J8.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.