מסמך משפטי: T-S AS 152.350

מסמך משפטי T-S AS 152.350

תיאור

Minute fragment, only two words זוזי דכספא are preserved, probably from a ketubah. AA