מסמך משפטי: T-S AS 152.223

מסמך משפטי T-S AS 152.223

תיאור

Minute fragment. Bottom part of a legal deed, signed by Yeshu'a b. Ishaq. AA