סוג לא ידוע: T-S AS 152.192

סוג לא ידוע T-S AS 152.192

תגים

תיאור

Recto: unidentified text with many Hebrew quotations (possibly poetical). Verso: outlines of a table.

T-S AS 152.192 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.192 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.192: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.