רשימה או טבלה: T-S AS 152.183

רשימה או טבלה T-S AS 152.183

תיאור

Much damaged memorial list, only few names are preserved, such as Avraham and his son Aharon, and probably his son Zadoq. AA