סוג לא ידוע: T-S AS 152.174

סוג לא ידוע T-S AS 152.174

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Unidentified Arabic document. Two lines preserved, faded and very difficult to read.

T-S AS 152.174 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 152.174 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 152.174: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.