רשומה קשורה ל-מכתב: T-S AS 152.17

מכתב T-S AS 152.17
  1. ציטוט
    Outhwaite, "Byzantium and Byzantines in the Cairo Genizah: New and Old Sources," in Jewish Reception of Greek Bible Versions (Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), 182-220.
    לדיון ראה
    • p. 191 note 31