רשימה או טבלה: T-S AS 151.63

רשימה או טבלה T-S AS 151.63

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Memorial list for Nadiv and his 3 sons: Shelomo, Yefet and Yosef. Also for Avraham and the Kohanim: Saadya and his son Hillel (Hillel Hakohen b. Saadya is known from TS 16.140, from 1121, al-Mahala). Hillel's two sons Aharon and Moshe. AA