מכתב: T-S 8J8.10

מכתב T-S 8J8.10

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Draft of the beginning of a letter addressed to two people ('al-mawlā al-hadrat' and 'al-mawlā al-tifʾeret'). Hand of Shelomo b. Eliyyahu?

T-S 8J8.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. בר
  2. אעלם אלמולי אלהדרת ואלמולי אלתפארת אללה תע יופקהמא
  3. ויסעדהמא ויעצד{ה}מא וינגח קצדהמא פי גמיע עזמהמא
  4. וגמע אלשמל בהמא קריב אן אלשיך שצ קצד אלדכול

תרגום

T-S 8J8.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J8.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.