סוג לא ידוע: T-S AS 151.135

סוג לא ידוע T-S AS 151.135

תיאור

Small fragment with a few words in Judaeo-Arabic (wa-mā yajūz an... wa-l-ʿudwān).

T-S AS 151.135 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 151.135 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 151.135: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.