מסמך משפטי: T-S AS 151.118

מסמך משפטי T-S AS 151.118

תיאור

Legal document, small fragment. Possibly a ketubba. All that is preserved is the date: [4]846 AM, which is 1085/86 CE.