מסמך משפטי: T-S AS 150.minute fragments

מסמך משפטי T-S AS 150.minute fragments

תיאור

Many minute fragments, one seems to be by the hand of Shelomo b. Yosef. Some are in Arabic script.