מסמך משפטי: T-S 8J7.22

מסמך משפטי T-S 8J7.22

תגים

תיאור

Fragment of a responsum (or a letter). In Judaeo-Arabic. EMS. On verso there is an ofan for Roš ha-Šana. The refrain is ה’ אלהים צבאות מי כמוךחסין יה, and a second strophe starts עליונים ותחתונים שמו. (Information from CUDL)

T-S 8J7.22 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ]ן מן[
  2. אלי גד אלאכ . . [אלו]אצל אליהא לעל אן . . ק . . . תהא ותקל
  3. ]דלך אלמנה אלכבירה פאן אלחצרה אלסדידה . . . . . . אל . . .
  4. . . . . . . . . . יגמע לה מא תפצלו עליה בה
  5. ]ת אגאבה סואלה פתערפה עלי יד מ . . . . . . . . ולא . .
  6. ]מ . . . . . . . . . . ושלומך ירבה

תרגום

T-S 8J7.22 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J7.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.