מסמך משפטי: T-S AS 150.41

מסמך משפטי T-S AS 150.41

תיאור

Opening lines of an incomplete legal deed from the year 1522 Seleucid = 1210/11 CE. AA