מסמך משפטי: T-S AS 150.235

מסמך משפטי T-S AS 150.235

תגים

תיאור

Damaged and torn, only a few words remain, but seems to be from a ketubbah. AA