מסמך משפטי: T-S AS 150.231 + T-S AS 150.224

מסמך משפטי T-S AS 150.231 + T-S AS 150.224

תגים

תיאור

Two fragments from a 13th century ketubba.