טקסט ספרותי: T-S AS 150.184

טקסט ספרותי T-S AS 150.184

תגים

תיאור

Literary? Small fragment from an Halakhic treatise or responsum? AA

T-S AS 150.184 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 150.184 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 150.184: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.