סוג לא ידוע: T-S AS 150.167

סוג לא ידוע T-S AS 150.167

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Minute fragment. Unidentified, only few words are visible

T-S AS 150.167 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 150.167 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 150.167: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.