מסמך משפטי: T-S AS 150.16

מסמך משפטי T-S AS 150.16

תגים

תיאור

Small fragment, probably from ketuba de'irkasa (a ketubah written as a replacement for a lost one). Contains the Reshut formula so can be dated from 12th century onwards. AA