סמי ספרותי: T-S AS 150.136

סמי ספרותי T-S AS 150.136

תגים

תיאור

Medical text concerning diseases of the joints, with list of simples (cudl)

T-S AS 150.136 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 150.136 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 150.136: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.