טקסט ספרותי: T-S AS 149.73

טקסט ספרותי T-S AS 149.73

תגים

תיאור

Probably a Talmud commentary, with citations such as Bava Batra 49b. See also TS NS 34.107, TS NS 288.209. AA

T-S AS 149.73 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 149.73 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 149.73: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.