מסמך משפטי: T-S AS 149.58

מסמך משפטי T-S AS 149.58

תיאור

Legal document. Small fragment containing some of the last few lines, with a witness signature: Avraham b. Menaḥem (in lousy handwriting).