מסמך משפטי: T-S AS 149.169

מסמך משפטי T-S AS 149.169

תיאור

End of a legal deed from Fustat. Only the date and one signature are preserved. Dated to 5295= 1534. Signed by the scribe Nathan b. Abraham. AA