מסמך משפטי: T-S AS 148.62

מסמך משפטי T-S AS 148.62

תגים

תיאור

Court record regarding real estate. Description of its location and neighbors, In Hebrew. Signed by Avraham Krispin. From the year 1761. AA