סוג לא ידוע: T-S AS 148.151

סוג לא ידוע T-S AS 148.151

תיאור

A few words in Hebrew script, including Yosef/Yūsuf.