רשימה או טבלה: T-S AS 148.138

רשימה או טבלה T-S AS 148.138

תיאור

Accounts in Ladino, with some Hebrew and Judaeo-Arabic. Mentions "the Moor (=Muslim) Mustafa." Mentions locations such as Būlāq and Ḥusayniyya.