מסמך משפטי: T-S AS 148.110

מסמך משפטי T-S AS 148.110

תיאור

Marriage-related document. Parts of two lines are preserved. The bride named Sitt al-Fakhr and her mother, Natir, is giving her a gift.