מסמך משפטי: T-S 8J6.17

מסמך משפטי T-S 8J6.17

תגים

תיאור

Recto: Beginning of a court record. Location: New Cairo. Dated: First decade of Ṭevet 1593 Seleucid, which is December 1281 CE, under the authority of David I Maimonides. Nothing is preserved from the body of the document except for the name of one of the parties: Abū Naṣr al-Levi. On verso there are two poems in Hebrew, one attributed to Shelomo the younger (הקטן) and one to Yehuda ha-Levi. (Information in part from CUDL.)

T-S 8J6.17 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  1. שהדותא דהות קדמנא אנן שהדיא דחתימין למטה
  2. למא כאן פי אלעשר אלאול מחדש טבת שנת אלפא וחמש
  3. מאה ותסעין ותלת שנין למניינא דרגילנא לממני ביה
  4. הכא בעיר אלקאהרה הסמוכה לפסטאט מצרים דעל נהר
  5. נילוס רשותיה דאדונינו נגיד היהודים והדר[תנו] ועטרת
  6. [רא]ש[נו] וצניף תפארתנו מרנו ורבנו דוד הנגיד הגדול
  7. [המעוז] המגדול נגיד הנגידים וגדול ליהודים [יחי] שמו לעולם

תרגום

T-S 8J6.17 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J6.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.