מסמך משפטי: T-S AS 147.258

מסמך משפטי T-S AS 147.258

תיאור

Minute fragmקמt from the dowry section of a ketubah. AA