מכתב: T-S AS 147.164

מכתב T-S AS 147.164

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Bottom part of a letter in Hebrew: . . . תרבותיהם לכל . . . גלינו הבאים מארבע לסובב ולהקיף על . . . יקירינו עשה עמנו . . . הטובה . . . ליץ יושר בעדינו לכל אוהביך והנלוים אליך . . . ותזכה לחזות בנועם ייי ולבקר בהיכלו סלה אמן וישועה תקרב לצעיר ורב