מסמך משפטי: T-S AS 147.143

מסמך משפטי T-S AS 147.143

תגים

תיאור

Fragment from a late ketubah. The groom agrees to deposit a conditional get. AA