מסמך משפטי: T-S AS 147.119

מסמך משפטי T-S AS 147.119

תגים

תיאור

Minute fragment. Top part from a legal deed with the Reshut formula for a Nagid, probably from Maimonides family, based on the titles that usually connected with his family such as גיה עפעפינו, from Minyya. AA