מסמך משפטי: T-S 8J6.13

מסמך משפטי T-S 8J6.13

תגים

תיאור

Certificate of kashrut. Location: Alexandria. Dated: First decade of Tammuz 502[.] AM, which is 1260–69 CE. Abū l-Ḥasan b. Abū l-Karam b. Bū l-Barakāt purchases 97 moulds (qālib) of Sicilian (Rūmī Siqillī) cheese from Jewish merchants who have arrived in Alexandria. The cheese has a seal on it, and reliable witnesses testify that it is kosher (lā rayba fīhi, a phrase borrowed from Quran 2:2). Witnesses: Yehuda b. Aharon Ibn al-ʿAmmānī; the teacher Yefet b. Yosef ha-Melammed. Cf. T-S 13J4.8 for a very similar document from 1243 CE (signed by the same Yehuda).

T-S 8J6.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חצר אלינא אנן חתומי מטה פי אלעשר אלאול
 2. מן אב המ יהפך אבלו לגילה
 3. חמשת אלפין [ ]ע שנין ליצירה במדינת
 4. נא אמון דעל [כיף] ימא רבה מותבה אל
 5. אבו אלחסן בן אבו אלכרם בן אלשיך בו אל
 6. נע והו רגל מאמון כשר ואכברנא אנה אבתאע
 7. מן אלגבן אלכשר אלרומי אלסקלי מן תגאר אליהוד
 8. אלואצלין אלי אלתגר אלמחרוס והו סבעה ותסעין
 9. קאלב עליהם חותם ושהדו שהוד כשירי עדות
 10. אן הדא אלגבן כשר לא ריב פיה ווקפנא עליה
 11. ווזן גמיעהם קנטאר ואחד וסתה ותסעון רטלא
 12. גר פמן אש א]שתרי מנה שי פישתראה
 13. טייב אל דלך אלשיך
 14. אבו אלחסן אלמדכור לזכו ולרא[יה] והכל שריר
 15. וקיי[ם] יהודה המלמד ביר אהרן הרופא
 16. יפת המ[ ] בר יוסף המלמד תנצב[

תרגום

T-S 8J6.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.