מסמך משפטי: T-S AS 146.80

מסמך משפטי T-S AS 146.80

תגים

תיאור

Two lines from a ketubba of a bride, Malīḥa bt. Ṣed[aqa], divorced from a prior betrothal. AA