סוג לא ידוע: T-S AS 146.437

סוג לא ידוע T-S AS 146.437

תיאור

Tiny fragment. There are a few words in Hebrew script on one side and in Arabic script on the other.

T-S AS 146.437 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.437 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.437: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.