מסמך משפטי: T-S AS 146.431

מסמך משפטי T-S AS 146.431

תיאור

Small fragment of a legal document, probably. Very little preserved.

T-S AS 146.431 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.431 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.431: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.