מסמך משפטי: T-S AS 146.364

מסמך משפטי T-S AS 146.364

תיאור

Late legal document, regarding provisions. A person called Makhlūf is taking an oath. Location: Marrakesh (מראכש). Dated: 28 Tammuz (5)561 (לצאתם) AM = 9 July 1801 CE. There is an addendum underneath dated Av of the same year (השרון = 561). AA/ASE