טקסט ספרותי: T-S AS 146.336

טקסט ספרותי T-S AS 146.336

תיאור

Mysterious text in Judaeo-Arabic. Mentions different types of something. Probably literary.

T-S AS 146.336 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.336 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.336: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.