מסמך משפטי: T-S 8J5.5

מסמך משפטי T-S 8J5.5

תגים

תיאור

Legal document. Iqrār (Hebrew script) in which Yūsuf b. ʿAlī buys a Maghribī female slave named Ḥadaq ("pupil [of the eye]") from Shelomo b. Ṣemaḥ the physician for fourteen Egyptian dinars. Dated: Adar 1416 Sel. Part of a bifolio court register. Signed by Yiṣḥaq b. Shemu'el.

T-S 8J5.5 2v

2v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. חצר אלינא אנן דחתימין לתתא //אלקאהרי// יוסף בר עלי נע
  2. ואקר אנה באע [גא]ריתה אלמדעאה חדק
  3. אלמגרביה מן שלמה בר צמח אלטביב //ביע גלב//
  4. בתמן מבלגה יד דינאר מצריה גיאד
  5. וכאן דלך פי אחד אדר מן סנה אתיו
  6. ואסתופא אלתמן בגמלתה וכאן דלך
  7. בקנין שלם מנהמא כתבנא וכתמנא לזכו
  8. ולראיה יצחק ביר שמואל זכ לב

תרגום

T-S 8J5.5 1r

1r

T-S 8J5.5 1v

1v

T-S 8J5.5 2r

2r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J5.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.