מסמך משפטי: T-S 8J5.25

מסמך משפטי T-S 8J5.25

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Legal document. Location: Fustat. Dated: Sunday, 1 Sivan 1572 Seleucid, which is 1 May 1261 CE. Concerning a legal/administrative action taken by “Avraham ha-Darshan (the preacher) and the elders of the holy congregation” regarding the estate of the late Fakhriyya bt. Sulaymān b. Ḥananya of Mosul, daughter of Miryam. Her maternal uncle, Yosef b. Ḥabīb, was her sole heir. Signed by the elder Muḥriz b. Ṭahor, an almoner and public figure. (Information from CUDL and S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:219, 494, 568; 3:188, 466.) EMS

T-S 8J5.25 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

הצהרה שפכרייה בת סלימאן בן חנניה אלמוצלי אין לה יורש זולתי אחי אמה יוסף

 1. למא כאן יום אלאחד ראש חדש סיון שנת אתקעב לשטרות בפסטאט מצרים
 2. דעל נילוס נהרה מותבה תופאת פכרייה בנת סלימאן בן חנניה אלמוצלי
 3. לבית עולמה וחיי לרבנן ולכל ישראל שבקת ושהד בדלך פי בית דין מן
 4. לא יושך פי שהאדתהם באן פכרייה אלמתופייה הי אבנה מרים כרימה
 5. אלשיך יוסף בן חביב שקיקתה מן אמה ואביה ואן מא להא וארת אלא
 6. הו פלמא צח דלך פי בית דין וגב אן יעלמו בדלך כבוד גדולת קדושת
 7. מרנא ורבנא אברהם הדרשן וזקני הקהל הקדוש ליערפו כבוד גדו'
 8. קדושת מרנא ורבנ [י]צחק בר הצדק אן בקייה אלקמאש אלמודוע ענדה
 9. לפכרייה אלמתופיה תנתקל אלי מלך אלשיך יוסף בן חביב אלמדכור
 10. ואן רבי יצחק שצ יוצל אלמיראת אלמודוע ענדה ללשיך יוסף בן חביב
 11. אלוארת או למן יוכלה מן גהתה וחיניד תתברא דמה ר יצחק שצ מן דלך
 12. אלמודוע ענדה ומה (!) דהוה קדמנא ערפנאה אלקהל אלגליל וזקני היושר
 13. ובראשם כבוד גד קדוש מר ורבנ אברהם החכם והנבון למיהוי ללשיך
 14. יוסף בן חביב הנזכר לזכו ולראייה בעלמא והכל שריר
 15. ובריר ומהימן ומוחזק נכון וקיים
 16. מחרז בר טהור הלוי נע טוביה בר אהרן (?) נע

תרגום

T-S 8J5.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J5.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.