מסמך משפטי: T-S AS 146.212

מסמך משפטי T-S AS 146.212

תיאור

Minute fragment, from the bottom of a legal deed written by Halfon b. Menashshe ha-Levi. Dated: 1437 Seleucid = 1125/26 CE. AA. ASE.