רשימה או טבלה: T-S AS 146.184

רשימה או טבלה T-S AS 146.184

תיאור

Recto: List of names in Hebrew and Aramaic. Verso: Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.