מסמך משפטי: T-S 8J5.22

מסמך משפטי T-S 8J5.22

תגים

תיאור

Engagement (shiddukhin) contract. Location: Fustat. Dated: Wednesday, 9 Kislev 1473 Seleucid, which is 29 November 1161 CE, under the authority of the Gaʾon Netanʾel b. Moshe ha-Levi. Groom: the teacher Shemuel b. Yosef. Bride: Sitt al-Baqāʾ bt. Yefet. Marriage payments: 10 + 20 = 30 dinars (the 10 dinars will be paid at the time of the wedding, 'dukhūl'). The bride’s representative (wakīl) is Abū Yaʿqūb b. Avraham Ibn Abū l-Zakkār, the paternal uncle of her mother. She will live with the groom’s mother and brother in one domicile (maskan) as long as this does her no harm. At the engagement, one ring of silver and of gold was handed over to the representative. Signed by Avraham b. Elʿazar and Avraham b. Yaḥyā ha-Levi. The validation (qiyyum) is written in the margin at 90 degrees and it is signed by Menaḥem b. Berakhot and Mevorakh b. Natan he-Ḥaver. (Information in part from Goitein’s index cards.) EMS

T-S 8J5.22 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בארבעה בשבה דהוא תשעה יומי לירח כסליו דשנת
 2. אלפא וארבע מאה ושבעין ותלת שנין לשטרות בפסטאט
 3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דהדרת יקרת
 4. צפירת תפארת כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו יחיד
 5. דורנו נסיכנו ונשיא אלהים בתוכנו אדוננו נתנאל
 6. הלוי רכב ישראל ופרשיו יהי שמו לעולם שידך כגק'
 7. מרנא ורבנא שמואל המלמד הזקן היקר בן כגק' מרנא
 8. ורבנא יוסף הזקן הנכבד הנבון נע' ית סת אלבקא
 9. בת יפת הכהן הזקן נע' והתנה המשדך בינו ובין
 10. [[וע]] // כאל ואלדה // אלמשדכת אלשיך אבו יעקוב הזקן בן ר אברהם
 11. הידוע בן אבו אלזכאר נע' אן יכון אלמקדם עשרה
 12. דנאניר מצריה מחקקה מן וקת אלדכול ואן יכון אל
 13. מוכ[ר] עשרין דינאר טאבי מעליי ואן יכון אלדכול
 14. יו (צ"ל: יום) אלפורים משנה זו ואלשרט עלי אלמשדכת אן יכון
 15. סכנהא מע ואלדה אלמשדך // ומע אכוה // פי מסכן ואחד באית
 16. לא יטהר להא מנהם צרר וסלם אלמשדך דנן בין ידינא
 17. ללשיך אבו אסחק כאל //ואלדה // אלצרירה כאתמין אחדהמא
 18. פצה ואלתאני דהב ליבקו ענדה עלי סביל אלודיעה אלי
 19. וקת אלזואג וקבל אלמשדך עליה שרוט בנות ישראל
 20. אלמעלומה אלנאמנות במאכל ומשקה ואנה לא יתזוג
 21. עליהא ואקנינא מן אלמשדך עלי דלך קנין שלם מעכשיו
 22. כאל ואלדה ומע אכוה ואלדה ומע דלך מלחק והו צחיח
 23. אברהם בר אלעזר נע אברהם בר יחיי הלוי נע

margin

בפנינו חתמו אלו העדים ואנון אברהם בר אלעזר נע'

כ ב

ואברהם בר יחיי נע' מנחם בר ברכה נע מבורך בר נתן החבר סט'

ל

תרגום

T-S 8J5.22 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J5.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.